SKARE er en moderne kødforarbejdningsvirksomhed med hovedafdeling i Vejen, Danmark. SKARE blev grundlagt 13. marts 1972, og SKARE Gruppen tæller i dag 700 medarbejdere.

Høj og ensartet kvalitet har altid været det primære idégrundlag for SKARE, der udelukkende beskæftiger sig med opskæring og forædling af udsøgt okse- og kalvekød. De mest eksklusive udskæringer afsættes til hoteller, restauranter og cateringvirksomheder men også til detailkæder, supermarkeder og slagtere.

SKARE omsætter årligt for omkring kr. 1,7 mia. En andel på ca. 70 % eksporteres til lande i Europa, Fjern- og Mellemøsten. SKARE har afdelinger og slagterier i en række andre europæiske lande. Koncernen omfatter således fire afdelinger i Spanien, en afdeling i Frankrig, slagteri i Tyskland og Aarhus og SKARE FOOD i Christiansfeld, Danmark.


"Skare modtog den 5. maj 1986 Kong Frederiks den Niendes Hæderspris for fortjenstfuld indsats for dansk eksport. Hædersprisen bliver uddelt een gang årligt til virksomheder der har udvist særlig fremragende indsats til fremme og udvikling af Danmarks eksport af varer og tjenesteydelser.

I sin tale til prismodtagerne fremhævede Hans Kongelige Højhed Prins Henrik den hårde konkurrence på eksportmarkederne, som stillede store krav ikke blot til virksomhedernes professionelle indsats, men også til den enkelte medarbejders fysiske og psykiske styrke."


I 2002 modtog Skare Meat Packers K/S Vejen Erhvervspris. Prisen uddeles af Vejen Erhvervsråd på baggrund af en kandidatliste med virksomheder, der er indstillet af borgere i Vejen Kommune.

"Prisen gives til en virksomhed som påskønnelse for en særlig indsats. som har resulteret i en positiv udvikling for pris-modtageren eller for Vejen Kommunes erhvervsliv generelt."

Borgmester Regnar Busk (tv) overrækker Vejen Erhvervspris til Direktør Kurt Skare i forbindelse med virksomhedens 30 års jubilæum.


SKARE Gruppen blev den 10. juni 2010 tildelt Dansk Fødevareforums Kvalitets- og Innovationspris 2010.

"Prisen tildeles en virksomhed inden for fødevarebranchen, som på en exceptionel måde har udvist innovation og kvalitet."

Prisen uddeles på baggrund af en vurdering, foretaget af en dommerkomité - bestående af 5 personer fra hhv. fødevarebranchen, organisationer samt
en professor.

Formanden for Dansk Fødevareforum, Charles Kastberg Christensen (th), overrækker her prisen til SKARE Gruppens ejerleder Kurt Skare.For at imødekomme den fortsatte ekspansion af SKARE Gruppen, foretog vi i efteråret 2009 en større udvidelse af de eksisterende omklædnings- og kantinefaciliteter i Vejen, ligesom der blev etableret fysioterapeut- og kropsplejerum, motionsrum, dialogmiljøer, mødefaciliteter o.s.v. - bl.a. med henblik på at højne arbejdsmiljøet.

Udvidelsen rummer i alt ca. 1.800 m2, fordelt på tre etager. Projektsummen blev på ca. DKK 23 mio.