Målsætning
Egenkontrol
Egenkontrollens omfang
- Modtagekontrol
- Produktionskontrol
- Færdigvarekontrol
- Rengøring
- Personlig hygiejne
- IFS, BRC & QS

Det er SKARE´s kvalitetsmålsætning at udvikle, producere og levere okse- og kalvekød af høj ensartet kvalitet produceret under høj hygiejnisk standard. Denne målsætning skal sikre opfyldelse af kundernes behov gennem stor bevidsthed i virksomheden vedrørende kvalitet, hygiejne og levnedsmiddelsikkerhed.

Kundernes forventninger, krav og ønsker ændrer sig imidlertid løbende. Dette stiller store krav til vor virksomhed og fordrer motivation og ansvarlighed hos hver enkelt medarbejder

For at kunne efterleve vor målsætning, er det vort ansvar

  • At kunderne oplever SKARE som en seriøs og professionel leverandør og samarbejdspartner

  • At vi overholder indgåede aftaler med vore kunder og således leverer produkterne i henhold til de aftalte specifikationer, på det aftalte sted og tidspunkt.

  • At sikre, at alle leverandører lever op til de aftalte specifikationer.

  • At den enkelte produktionsproces er organiseret således, at der produceres fejlfrie produkter. Kvalitetsstyringssystemet skal forebygge, at fejl opstår eller gentages.