Målsætning
Egenkontrol
Egenkontrollens omfang
- Modtagekontrol
- Produktionskontrol
- Færdigvarekontrol
- Rengøring
- Personlig hygiejne
- IFS, BRC & QS

Der er i stigende omfang fokus på problemer med levnedsmiddelbårne sygdomme og risikoen ved indtagelse af mikrobiologisk belastede levnedsmidler.

Forbrugerens tillid til producent og distributør er derfor af største betydning.

Hos SKARE er vi meget bevidste om dette forhold og har derfor implementeret et kvalitetssikringssystem med hovedvægten lagt på forebyggende kontrol, rettet mod levnedsmiddelsikkerhed. Systemet er godkendt af de danske veterinærmyndigheder.

SKARE’s kvalitetssikringssystem opfylder ikke blot, de af Veterinærdirektoratet krævede, minimumskrav (HACCP), men er mere vidtgående, idet en række parametre af betydning for kød- og spisekvalitet samt særlige kundeforhold også er indeholdt heri.

SKARE`s faciliteter er moderne, idet en kontrolleret vækst har nødvendiggjort løbende kapacitetudvidelse og teknologisk opdatering af produktionsfaciliteterne. Produktionsteknologisk er virksomheden derfor i dag blandt de førende i verden.

Der er indgået strategisk alliance med et meget begrænset antal leverandører. Dette skyldes hensynet til kvalitet og ensartethed allerede ved råvareudvælgelsen.