Målsætning
Egenkontrol
Egenkontrollens omfang
- Modtagekontrol
- Produktionskontrol
- Færdigvarekontrol
- Rengøring
- Personlig hygiejne
- IFS, BRC & QS

Kontrollen omfatter:

  • Visuel, bakteriologisk

Virksomheden rengøres af eksterne specialister, der er specielt uddannede med henblik på rengøring i levnedsmiddelvirksomheder.
Før produktionen påbegyndes kontrolleres hele virksomheden af kvalitetsafdelingens medarbejdere, som sikrer, at rengøringen er 100 % tilfredsstillende.